Menu

Duitse telefoonzinnen

Informatie vragen / geven  
Met wie spreek ik? Mit wem spreche ich?
Wie zou ik hiervoor moeten hebben? Wer is dafür zuständig?
Is de heer Y op dit nummer te bereiken? Ist Herr Y unter dieser Nummer zu erreichen?
Verwacht u mevrouw Z vandaag nog terug? Kommt Frau Z heute noch zurück?
Kan iemand anders mij misschien van dienst zijn? Kann jemand anders mir vielleicht helfen?
Wat is precies uw postadres? Würden Sie mir bitte Ihre genaue Anschrift geben?
Wat is uw faxnummer? Wie lautet Ihre Faxnummer?
Hebt u e-mail? Haben Sie E-Mail?
Wat is uw e-mailadres? Wie lautet ihre E-Mail-Adresse?


Doorverbinden
Kunt u mij doorverbinden met mevrouw X / met toestel Y. Würden Sie mich bitte mit Frau X verbinden? / Geben Sie mir bitte Apparat Y.


Terugbellen / boodschap aannemen
Ik probeer het vanmiddag nog eens. Ich versuche es heute Nachmittag noch einmal.
Kunt u vragen of de heer Y mij terugbelt? Könnten Sie Herrn Y bitten, mich zurückzurufen?
Wilt u een boodschap aannemen? Kann ich bitte eine Nachricht hinterlassen?


Verduidelijking
Kunt u dat nummer cijfer voor cijfer herhalen? Würden Sie bitte die Nummer Zahl für Zahl langsam wiederholen?
Kunt u dat woord/die naam spellen? Könnten/würden Sie bitte das Wort/den Namen buchstabieren?
Ik versta u heel slecht / de verbinding is erg slecht. Ich kann Sie leider nicht gut verstehen/die Verbindung ist sehr schlecht
Wilt u wat langzamer spreken? Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen?


Afsluiting
Ik zal deze afspraak nog even schriftelijk bevestigen. Ich werde Ihnen diesen Termin / diese Vereinbarung schriftlich/per Telefax bestätigen.