Menu

Tweede aanmaning

Voorbeeld 1

Geachte mevrouw De Vries,

Volgens onze administratie is de betalingstermijn van onderstaande facturen verstreken. Wij hebben u reeds een herinnering gestuurd, maar hebben nog geen volledige betaling ontvangen.

Factuurnr Factuurdatum Factuurbedrag Reeds voldaan   Openstaand
3123 €     275,50 €     200,00   €     75,50  
3175 €     150,00 €     0,00   €     150,00  
4201 €     285,75 €     0,00   €     285,75  

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend de openstaande facturen binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief aan ons te voldoen op rekening NL44 RABO 0123 4567 89.

Mocht uw betaling reeds onderweg zijn, dan verzoek ik u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Diever BV


M. Koster
Debiteurenadministratie


Voorbeeld 2

Geachte mevrouw Van Driel,

Wij attenderen u er nogmaals op dat de betalingstermijn van onderstaande facturen verstreken is. Wij hebben u reeds een herinnering gestuurd, maar het verschuldigde bedrag is nog niet voldaan.

Wij verzoeken u dringend het verschuldigde bedrag van € 575,- zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, over te maken op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89.

Indien uw betaling wederom uitblijft zijn wij genoodzaakt het factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente.

Met vriendelijke groet,
Betaling BV


C.V. Baan
Directie

Voorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Wij attenderen u er nogmaals op dat de betalingstermijn van onze factuur met factuurnummer [nummer] verstreken is.
 • Volgens onze administratie hebben wij het onderstaande bedrag nog niet ontvangen.
 • Ondanks een eerdere herinnering hebben wij nog geen betaling van de factuur met nummer [nummer] mogen ontvangen.
 • Uit onze boekhouding is gebleken dat u geen gehoor heeft gegeven aan ons betalingsverzoek van [datum].
 • Uit onze administratie blijkt dat de factuur met factuurnummer [nummer] ondanks een eerdere herinnering nog niet betaald is.

Verklarende alinea

 • Wij hebben u reeds een herinnering gestuurd, maar de factuur is nog niet voldaan.
 • Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag van € [bedrag] alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen [aantal] dagen, over te maken op onze rekening [nummer] onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.
 • Wij verzoeken u dringend het verschuldigde factuurbedrag van € [bedrag] binnen [aantal] dagen over te maken op onze rekening [nummer] onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.
 • Wij verzoeken u nogmaals dringend het openstaande bedrag over te maken op onze rekening met vermelding van het factuurnummer.
 • We vragen u dringend het totaalbedrag van genoemde factuur binnen [aantal] dagen op onze rekening [nummer] over te maken.
 • Wij willen u vriendelijke doch dringend verzoeken de openstaande facturen binnen [aantal] dagen na dagtekening van deze brief aan ons te voldoen op rekening [nummer].

Slotalinea

 • Mocht uw betaling wederom uitblijven, dan zijn wij genoodzaakt het factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente.
 • Indien uw betaling uitblijft zijn wij genoodzaakt de wettelijke rente in rekening te brengen. Deze rente bedraagt inmiddels € [bedrag].
 • Indien uw betaling uitblijft zijn wij genoodzaakt om € [bedrag] aan administratiekosten in rekening te brengen. Maar wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver zult laten komen.
 • Indien dit schrijven uw betaling heeft gekruist kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen.

Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte heer Janssen,

Volgens onze administratie hebben wij nog geen betaling van de onderstaande factuur ontvangen. Wij hebben u reeds een herinnering gestuurd, maar de factuur is nog niet voldaan.

Factuurnr Factuurdatum Factuurbedrag Reeds voldaan   Openstaand
3581
€     275,50 €     200,00   €     75,50  
3592
€     520,75 €     0,00   €     520,75  

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, over te maken op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.

Indien dit schrijven uw betaling heeft gekruist kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,
Maning BV


Gert Maning
Directie


Voorbeeld 4

Geachte heer Klaassen,

Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde factuur ondanks onze eerste herinnering nog niet door u is voldaan. De betalingstermijn is hiermee onaanvaardbaar overschreden.

Wij verzoeken u met klem om uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening van deze aanmaning het openstaande factuurbedrag op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 te voldoen.

Hoogachtend,
Nota BV


M. Opstellen
Financiële administratie


Voorbeeld 5

Geachte heer De Vries,

Volgens onze administratie hebben wij nog geen betaling van factuurnummer 3581 mogen ontvangen. U heeft hiervan reeds een herinnering ontvangen, maar het bedrag is nog niet bijgeschreven op onze rekening.

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, over te maken op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.

Indien dit schrijven uw betaling heeft gekruist kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,
Herinnering VOF


Maud de Vries
Debiteurenbeheer