Menu

Bevestiging ontslagname werknemer


Voorbeeld 1

Geachte heer Schrijven,

Hierbij bevestigen wij dat u ons op j.l. in kennis hebt gesteld van het feit dat u uw arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen. Wij betreuren uw ontslagname zeer, maar respecteren uw keuze. Het dienstverband eindigt, conform uw wens, op 15 .

Uit de verlofadministratie blijkt dat u nog 13 vakantiedagen tegoed heeft. Wij verzoeken u vriendelijk om tijdig met uw leidinggevende te overleggen indien u de resterende vakantiedagen op wilt nemen.
Tevens verzoeken wij u om bedrijfseigendommen uiterlijk op de laatste werkdag in te leveren bij Charlotte Werker, personeelsadministratie. Het betreft een laptop, mobiele telefoon en de sleutels van uw kantoor.

Wij danken u voor uw inspanning en wensen u veel succes voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Einde BV


Maud de Vries
Personeelsfunctionaris


Pensioen

Geachte mevrouw Janssen,

Naar aanleiding van het feit dat u binnenkort de AOW-leeftijd bereikt bevestigen wij dat de arbeidsovereenkomst die wij met u zijn aangegaan van rechtswege eindigt op 15 . Uw laatste werkdag is derhalve op 14 .
Na afloop van het dienstverband stellen wij de eindafrekening op en betalen wij eventueel resterende verlofuren aan u uit.

Wij danken u hartelijk voor uw inspanningen voor ons bedrijf en wensen u veel succes in de toekomst. Uw leidinggevende zal binnenkort met u overleggen over een passend afscheid.

Hoogachtend,
Letter BV


M.J.P. Letter
DirectieVoorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Naar aanleiding van ons gesprek van [datum] ontvangt u deze bevestiging. In voorgenoemd gesprek heeft u aangegeven uw arbeidsovereenkomst met [Bedrijf] te beëindigen. Uw dienstverband bij [Bedrijf] stopt per [datum].
 • Bij dezen bevestigen wij de ontvangst van uw brief d.d. [datum] waarin u aankondigt [Bedrijf] te gaan verlaten. Per [datum] stopt derhalve uw arbeidsovereenkomst met [Bedrijf].
 • In uw brief van [datum] geeft u aan uw arbeidscontract met [Bedrijf] te beëindigen.
 • Bij dezen bevestigen wij de ontvangst van uw brief d.d. [datum] waarin u uw ontslag aankondigt. Wij gaan akkoord met de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst met ingang van [datum].
 • Naar aanleiding van uw verzoek om het dienstverband te beëindigen bevestigen wij hierbij akkoord te gaan met uw ontslagname per [datum]. Uw laatste werkdag zal dus zijn op [datum].
 • In ons gesprek van [datum] heeft u aangegeven uw arbeidsovereenkomst met [bedrijf] te beëindigen.
 • Met deze brief bevestigen wij dat u ons op [datum] in kennis heeft gesteld van het feit dat u [bedrijf] wenst te verlaten.
 • Naar aanleiding van het feit dat u binnenkort de AOW-leeftijd bereikt bevestigen wij dat de arbeidsovereenkomst die wij met u zijn aangegaan van rechtswege eindigt op [datum].

Verklarende alinea

 • Wij betreuren uw ontslagname zeer, maar we respecteren uw keuze.
 • Wij betreuren uw ontslagname, maar respecteren uw besluit en wensen u veel succes bij uw nieuwe werkgever.
 • Wij vinden het zeer spijtig dat u [bedrijf] gaat verlaten, maar wensen u veel succes in uw nieuwe aanstelling.
 • Tevens zijn wij overeengekomen dat u uw resterende vakantiedagen opneemt. Uw laatste werkdag zal derhalve op [datum] zijn.
 • Uw leidinggevende neemt binnenkort contact met u op om de administratieve zaken zoals verlof en eventuele (terug)betalingen met u af te wikkelen.
 • Na afloop van het dienstverband stellen wij de eindafrekening op en betalen wij eventueel resterende verlofuren aan u uit.
 • Uit de verlofadministratie blijkt dat u nog [aantal] vakantiedagen tegoed heeft. Wij verzoeken u vriendelijk om tijdig met uw leidinggevende te overleggen indien u de resterende vakantiedagen op wilt nemen.
 • Tevens verzoeken wij u om bedrijfseigendommen uiterlijk op de laatste werkdag in te leveren bij [naam]. Het betreft [bedrijfseigendommen].
 • Met inachtneming van de opzegtermijn is uw laatste werkdag [datum].
 • Het dienstverband eindigt, conform uw wens, op [datum].
 • Uw laatste werkdag is derhalve op [datum].
 • Graag ontvangen wij nog van u een schriftelijke bevestiging van uw ontslagname.
 • Na afloop van het dienstverband zullen wij de eindafrekening opstellen en eventueel resterende verlofuren aan u uitbetalen.
 • Uw leidinggevende zal binnenkort met u overleggen over een passend afscheid.
 • Uw leidinggevende zal met u bespreken aan wie u uw werkzaamheden kunt overdragen.
 • Uw leidinggevende zal binnenkort een afspraak met u plannen om de werkoverdracht met u te bespreken.
 • Tevens zal [hij/zij] u uitnodigen voor een exit interview.

Slotalinea

 • Wij kijken met veel plezier terug op de samenwerking van de afgelopen jaren.
 • Wij waarderen uw bijdrage van de afgelopen jaren.
 • Wij danken u voor uw inzet gedurende de jaren dat u werkzaam bij ons bent geweest.
 • Wij danken u hartelijk voor uw inspanningen voor ons bedrijf en wensen u veel succes in de toekomst.
 • Wij danken u voor de prettige samenwerking en wensen u alvast veel succes bij uw nieuwe werkgever.
 • Wij hebben met veel plezier met u samengewerkt en wensen u alle goeds voor de toekomst.
 • Wij kijken met veel waardering terug op uw inzet van de afgelopen jaren en wensen u een fijne vakantie en veel succes in uw nieuwe aanstelling.

Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte heer De Vries,

In ons gesprek van j.l. heeft u aangegeven uw arbeidsovereenkomst met Brief BV te beëindigen. Met inachtneming van de opzegtermijn is uw laatste werkdag 15 . Uw leidinggevende zal binnenkort een afspraak met u plannen om de werkoverdracht met u te bespreken.

Graag ontvangen wij nog van u een schriftelijke bevestiging van uw ontslagname. Na afloop van het dienstverband zullen wij de eindafrekening opstellen en eventueel resterende verlofuren aan u uitbetalen. Wij danken u voor de prettige samenwerking en wensen u alvast veel succes bij uw nieuwe werkgever.

Met vriendelijke groet,
Brief BV


Jacqueline Schrijver
Directie


Voorbeeld 4

Geachte heer Model,

Met deze brief bevestigen wij dat u ons op j.l. in kennis heeft gesteld van het feit dat u Sjabloon BV wenst te verlaten. Wij betreuren uw ontslagname, maar respecteren uw besluit en wensen u veel succes bij uw nieuwe werkgever.

Uw leidinggevende neemt binnenkort contact met u op om de administratieve zaken zoals verlof en eventuele (terug)betalingen met u af te wikkelen. Tevens zal hij u uitnodigen voor een exit interview.

Wij hebben met veel plezier met u samengewerkt en wensen u alle goeds voor de toekomst.

Hoogachtend,
Sjabloon BV


C.V. Ontslag
Personeelsadministratie


Voorbeeld 5

Geachte heer Konings,

Hierbij bevestigen wij het gesprek met u op j.l., waarin u aangeeft elders een nieuwe uitdaging te hebben gevonden. Wij vinden het zeer spijtig dat u Schrijven VOF gaat verlaten, maar wensen u veel succes in uw nieuwe aanstelling.
Tevens zijn wij overeengekomen dat u uw resterende vakantiedagen opneemt. Uw laatste werkdag zal derhalve op 15 zijn. Uw leidinggevende zal met u bespreken aan wie u uw werkzaamheden kunt overdragen.

Wij kijken met veel waardering terug op uw inzet van de afgelopen jaren en wensen u een fijne vakantie en veel succes in uw nieuwe aanstelling.

Hoogachtend,
Schrijven VOF


Michael Schrijven
Directie