Menu

Voorbeelden ontslagbrief bij gedwongen ontslag


Beëindiging dienstverband

Geachte heer Janssen,

Zoals we in ons gesprek van hebben besproken, zijn wij en uw leidinggevende bij Double X van mening dat u uw functie onvoldoende vervult. Wij hebben dan ook besloten uw contract bij Double X te beëindigen. Rekening houdend met de opzegtermijn die voor u geldt, eindigt uw dienstverband met ons per . Uw verlofdagen in acht genomen, zal uw laatste werkdag zijn. Om zeker te zijn dat u dit bericht ontvangen heeft, hebben wij u deze brief aangetekend verstuurd.

Wij wensen u veel succes bij het verdere verloop van uw carrière.

Met vriendelijke groet,
Double X BV


Maud de Vries
Hoofd Personeel en Organisatie

Ontslag op staande voet

Geachte mevrouw Hooghout,

Middels deze brief bevestigen wij dat u op staande voet en met onmiddellijke ingang ontslagen bent. De reden hiervoor is kort samengevat als volgt: de diefstal van bedrijfseigendommen, waarvan mevrouw Siemens en de heer Diever getuige zijn.

De hierboven beschreven omstandigheden vormen een dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW op grond waarvan wij uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigd hebben.
Door dit ontslag op staande voet bent u bovendien schadeplichtig geworden. Wij behouden ons dan ook het recht voor om deze schade op u te verhalen en/of deze schade te verrekenen met de eindafrekening van uw arbeidsovereenkomst.
Om zeker te zijn dat u dit bericht ontvangen heeft, hebben wij u deze brief aangetekend verstuurd.


Met gepaste groet,
Diever BV


MJP. Diever
DirectieVoorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Sinds [datum] bent u werkzaam bij [bedrijf] in [plaats] . Op grond van uw arbeidsovereenkomst eindigt uw proeftijd op [datum].
 • In ons gesprek van [datum] is reeds uitgesproken dat wij uw arbiedscontract niet zullen verlengen.
 • In onze arbeidsovereenkomst zijn wij een proeftijd overeengekomen van [periode proeftijd]. Uw proeftijd loopt derhalve af op [datum].

Verklarende alinea

 • Zoals we in ons gesprek van [datum] hebben besproken, zijn wij en uw leidinggevende bij [naam bedrijf] van mening dat u uw functie onvoldoende vervult.
 • Wij hebben besloten uw contract bij [naam bedrijf] niet te verlengen/ te beëindigen. Dit betekent dat uw laatste werkdag is op [datum].
 • In onze arbeidsovereenkomst zijn wij een proeftijd overeengekomen van [periode proeftijd]. Uw proeftijd loopt derhalve af op [datum].
 • Zoals wij reeds met u besproken hebben, hebben we besloten niet met u verder te gaan en beëindigen we het dienstverband per [datum].
 • De redenen voor dit besluit zijn [korte toelichting].
 • Rekening houdend met de opzegtermijn die voor u geldt, eindigt uw dienstverband met ons per [datum]. Uw laatste werkdag is derhalve op [datum].

Slotalinea

 • Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met [naam]. Hij/zij is bereikbaar op [dagen] van [tijd] tot [tijd].
 • Wij wensen u veel succes bij het verdere verloop van uw carrière.
 • Om zeker te zijn dat u dit bericht ontvangen heeft, hebben wij u deze brief aangetekend verstuurd. Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte mevrouw Van Driel,

In ons gesprek van is reeds uitgesproken dat wij uw arbeidscontract niet zullen verlengen. De reden voor dit besluit is dat u niet kunt voldoen aan de eisen die wij voor deze functie hadden gesteld. Deze eisen en uw tekortkomingen op deze gebieden zijn in eerdere gesprekken met u besproken, maar helaas bent u niet in staat geweest deze te verbeteren. Dit betekent dat uw laatste werkdag is op .

Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer Beeken. Hij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00 uur tot 17:00 uur.

Hoogachtend,
Baan en vacature BV


CV. Baan
Directie


Voorbeeld 4

Geachte heer Konings,

Sinds bent u werkzaam bij XCompany in Offer. In onze arbeidsovereenkomst zijn wij een proeftijd overeengekomen van twee maanden. Uw proeftijd loopt derhalve af op .

Zoals reeds met u besproken is, hebben we besloten niet met u verder te gaan en beëindigen we het dienstverband per .
Wij wensen u veel succes bij het verdere verloop van uw carrière.

Met vriendelijke groet,
XCompany


Michael Pouwels
Directeur