Menu

Richtlijnen sociale media

Voorbeeld gedragscode sociale media

 
Preambule
Sociale media zoals Linkedin, Twitter en Facebook bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je werk en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van het bedrijf waar je voor werkt. Desalniettemin is het belangrijk te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) het bedrijfsimago ook kunt schaden. Policy BV vertrouwt erop dat zijn medewerkers verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om zijn medewerkers daarin te ondersteunen.


Algemene uitgangspunten

 1. Policy BV ondersteunt het belang van sociale media en vindt het van vitaal belang om deelgenoot te zijn van deze online conversaties.
 2. Policy BV wijst zijn medewerkers, leveranciers en woordvoerders op hun verantwoordelijkheid. Bij het gebruik van sociale media geldt tevens de Gedragscode internet en e-mailgebruik.
 3. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op werkgerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen werk en privé.
 4. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle werknemers en uitzendkrachten, ongeacht de contractduur of locatie waar zij werkzaam zijn.

Sociale media op de werkvloer

 1. Het is werknemers toegestaan om onder werktijd actief zijn op sociale media mits het werkgerelateerde content betreft en het werk hier niet onder lijdt.
 2. Het is werknemer toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of merkgebonden informatie betreft en het Policy BV niet schaadt.
 3. Het is werknemer niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren over leveranciers, klanten of partners zonder hun schriftelijke toestemming. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over het bedrijf, de persoon of het product.
 4. De werknemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op blogs, fora en andere media.
 5. Werknemers met een representatieve functie zoals bestuurders, managers en leidinggevenden hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: privémeningen van dergelijke functionarissen kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van Policy BV.
 6. De werknemer dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde content voor onbepaalde tijd openbaar zal zijn, ook na verwijdering van het bericht.
 7. Indien de werknemer deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met Policy BV dient werknemer te vermelden dat hij/zij werknemer is van Policy BV.
 8. De werkgever dient bij zijn/haar eigen expertise te blijven en geeft berichten welke buiten zijn/haar expertisegebied vallen door aan de betreffende collega/expert.
 9. In geval een online discussie dreigt te ontsporen dient de werknemer direct contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.
 10. Bij twijfel of een publicatie deze richtlijnen schaadt neemt de werknemer contact op met zijn/haar leidinggevende, de verantwoordelijke afdeling of de communicatieadviseur.

Sociale media in privé situaties

 1. Het is werknemer toegestaan om in privé situaties werkgerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of merkgebonden informatie over Policy BV, zijn klanten, leveranciers en partners betreft. Tevens mag de publicatie Policy BV niet schaden.
 2. Indien de werknemer deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met Policy BV dient werknemer te vermelden dat hij/zij werknemer is van Policy BV.
 3. Indien werknemer in privé situaties over Policy BV publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van de disclaimer: “© [Naam werknemer]. De standpunten en meningen in dit bericht zijn de persoonlijke mening van [naam werknemer] en staan los van eventuele officiële standpunten van Policy BV. [Naam werknemer] is niet verantwoordelijk voor de inhoud en uitlatingen van derden op de hier gepubliceerde stukken. “