Menu

Betalingsherinnering

Voorbeeld 1

Geachte mevrouw De Vries,

Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande facturen nog niet voldaan zijn. Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen over te maken op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89.

Factuurnr Factuurdatum Factuurbedrag Reeds voldaan   Openstaand
3123 €     275,50 €     200,00   €     75,50  
3175 €     150,00 €     0,00   €     150,00  
4201 €     285,75 €     0,00   €     285,75  

Mocht uw betaling reeds onderweg zijn, dan verzoek ik u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Diever BV


M. Koster
Debiteurenadministratie


Voorbeeld 2

Geachte mevrouw Van Driel,

Volgens onze administratie hebben wij nog geen betaling van factuurnummer 3581 mogen ontvangen. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen over te maken op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.

Heeft u vragen over de factuur of bent u van mening dat deze ten onrechte is verstuurd, neem dan contact op met ondergetekende.

Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,
Betaling BV


C.V. Baan
Directie

Voorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Wij attenderen u erop dat de betalingstermijn van onze factuur met factuurnummer [nummer] verstreken is.
 • Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande facturen nog niet voldaan zijn.
 • Volgens onze administratie hebben wij nog geen betaling van factuurnummer [nummer] mogen ontvangen.
 • Uit onze boekhouding is gebleken dat bovenvermelde factuur nog niet is voldaan.
 • Uit onze administratie blijkt dat onze factuur met factuurnummer [nummer] ondanks het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald is.

Verklarende alinea

 • Helaas hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen.
 • Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt.
 • De betalingstermijn van onze facturen is [aantal] dagen, deze termijn is reeds verstreken.
 • Wij willen u verzoeken het openstaande bedrag van € [bedrag] binnen [aantal] dagen na dagtekening van deze brief aan ons over te maken op rekening [nummer].
 • Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag binnen [aantal] dagen, over te maken op onze rekening [nummer] onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.
 • Wij verzoeken u derhalve om binnen [aantal] dagen na dagtekening van deze herinnering het openstaande factuurbedrag op onze rekening [nummer] te voldoen.
 • We vragen u vriendelijk doch dringend het totaalbedrag van genoemde factuur binnen [aantal] dagen op onze rekening [nummer] over te maken.

Slotalinea

 • Heeft u vragen over de factuur of bent u van mening dat deze ten onrechte is verstuurd, neem dan contact op met ondergetekende.
 • Indien dit schrijven uw betaling heeft gekruist kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen.
 • Mocht uw betaling reeds onderweg zijn, dan verzoek ik u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.

Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte heer Klaassen,

Uit onze administratie blijkt dat onderstaande facturen ondanks het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald zijn. Wellicht zijn de facturen aan uw aandacht ontsnapt.
We vragen u vriendelijk doch dringend het totaalbedrag van genoemde facturen binnen 7 dagen op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 over te maken.

Factuurnr Factuurdatum Factuurbedrag Reeds voldaan   Openstaand
3581
€     275,50 €     200,00   €     75,50  
3592
€     520,75 €     0,00   €     520,75  

Indien deze brief uw betaling gekruist heeft kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,
Nota BV


M. Opstellen
Financiële administratie


Voorbeeld 4

Betreft: Factuur nr. 3581

Geachte heer Janssen,

Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde factuur nog niet is voldaan. De betalingstermijn van onze facturen is 14 dagen, deze termijn is reeds verstreken.

Wij verzoeken u derhalve om binnen 7 dagen na dagtekening van deze herinnering het openstaande factuurbedrag op onze bankrekening 123456789 te voldoen.

Mocht uw betaling reeds onderweg zijn, dan verzoek ik u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Herinnering VOF


Maud de Vries
Debiteurenbeheer


Voorbeeld 5

Geachte heer Konings,

Wij attenderen u erop dat de betalingstermijn van onze factuur met factuurnummer 3581 verstreken is. Helaas hebben wij nog geen betaling van u ontvangen. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt.

Wij willen u verzoeken het openstaande bedrag van € 49,95 binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief aan ons over te maken op rekening NL44 RABO 0123 4567 89. Wij hebben een kopie van de betreffende factuur meegestuurd.

Indien dit schrijven uw betaling heeft gekruist kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,
Maning BV


Gert Maning
Financiële administratie

Bijlage: Factuur