Menu

Aanmaning Engels

Voorbeeld 1

Dear Sir Pay

We write to inform you that we have not yet received payment of invoice 124 for € 150 due on . We realize you must have mistakenly overlooked it but ask that you give it your prompt attention now.

If payment has already been sent, please disregard this letter. If you have any queries about your account, please do not hesitate to contact us.

Yours sincerely
Debiteur en Co

Miss Maud de Vries
Debiteurenbeheer


Vrij vertaald:

Wij delen u mede dat wij nog geen betaling hebben mogen ontvangen van factuur 124 voor het bedrag van € 105. De betalingstermijn van deze factuur is op verstreken. Wij gaan ervan uit dat de factuur aan uw aandacht is ontsnapt, maar verzoeken u dringend het verschuldigde bedrag direct over te maken.

Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen. Als u nog vragen heeft betreffende uw factuur dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,


Voorbeeld 2: laatste aanmaning

Dear Miss Due

In spite of previous reminders dated and , the amount specified below remains unpaid.

Invoice number Invoice date Amount open Days overdue
5324 € 125 25

We request you to arrange settlement within 8 days after today. Failure to settle the outstanding invoices will force us to place your account in the hands of our lawyers.

We intend to claim interest at the statutory rate in relation to the outstanding amounts. All costs of this process will be for your account.

Please be assured we value our relationship and we trust that the above procedure will not be necessary.

Yours faithfully
Brief BV

Mark Diever,
Directie


Vrij vertaald:

Ondanks onze eerdere herinneringen van en hebben we nog geen betaling van u mogen ontvangen van de onderstaande factuur.

Factuurnummer Factuurdatum Openstaand bedrag Overschrijding betalingstermijn
5324 € 125 25 dagen

Wij verzoeken u om uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening van deze aanmaning het openstaande factuurbedrag over te maken. Als uw betaling uitblijft binnen de gestelde termijn zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven.

U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten. Wij stellen een goede samenwerking op prijs en vertrouwen erop dat bovengenoemde maatregel niet nodig zal zijn.

Met vriendelijke groet,
Meer voorbeeldbrieven >>
Voorbeeldzinnen

Inleidende alinea
 • We write to inform you that we have not yet received payment of invoice [factuurnummer] for [bedrag] due on [datum].
 • In spite of previous reminders, the amount specified below remains unpaid.
 • We recently brought to your attention the above referenced account via our previous dunning letter.
 • May we remind you that invoice [factuurnummer], dated [datum] is now [x aantal] days overdue for payment.
 • We would call your attention to the below referenced overdue account showing invoice(s ), past our ïpayment terms for which we are still awaiting payment.

Verklarende alinea
 • We request you to arrange settlement within 8 days after today.
 • Failure to settle the outstanding invoices will force us to place your account in the hands of our lawyers.
 • We intend to claim interest at the statutory rate in relation to the outstanding amounts. All costs of this process will be for your account.
 • We realize you must have mistakenly overlooked it but ask that you give it your prompt attention now.
 • The amount of [bedrag] is now considerably past due and we are concerned that to date we have not received a payment from you.
 • Please give this your prompt attention.
Slotalinea
 • Please be assured we value our relationship and we trust that the above procedure will not be necessary.
 • If payment of the above has been made within the last few days, please ignore this reminder and accept our apologies.
 • If payment has already been sent, please disregard this letter.
 • If you have any queries about your account, please do not hesitate to contact us.
 • We would request immediate payment in order to keep your credit in good standing and to avoid any disruption to our business partnership.
 • Please courier your payment today.
 • We look forward to receiving your payment by return of post.
 • We thank you for your business and would appreciate a quick response.

Meer voorbeeldbrieven
Voorbeeld 3

Dear Mrs Pount

Account 321

We recently brought to your attention the above referenced account via our previous dunning letter. The amount of € 456 is now considerably past due and we are concerned that to date we have not received a payment from you.

We would request immediate payment in order to keep your credit in good standing and to avoid any disruption to our business partnership.

Please courier your payment today.

Yours faithfully
Betaling BV

Chris Baan
Directie


Vrij vertaald:

Onlangs hebben wij u een herinnering gestuurd voor de bovenstaande factuur, maar tot op heden hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen. De betalingstermijn voor het bedrag van € 456 is inmiddels ver overschreden en wij verzoeken u de factuur direct te voldoen om verstoring van onze goede zakenrelatie te voorkomen.

Wij vragen u vriendelijk doch dringend uw betaling vandaag te verzenden.

Met vriendelijke groet,


Voorbeeld 4

Dear Mr Bill

May we remind you that invoice 5612, dated is now 7 days overdue for payment.
Please give this your prompt attention.

We look forward to receiving your payment by return of post.

Yours Sincerely
Herinnering VOF

Michael Engels
Directeur


Vrij vertaald:

Mogen wij u eraan herinneren dat van factuur 5612, datum de betalingstermijn nu reeds
7 dagen verstreken is. Wij verzoeken u dit uw onmiddellijke aandacht te geven.

Wij zien de ontvangst van uw betaling graag per ommegaande tegemoet.

Met vriendelijke groet,


Voorbeeld 5

Dear Sir / Madam

We would call your attention to the below referenced overdue account showing invoice(s), past our payment terms for which we are still awaiting payment.

Invoice number Invoice date Amount open Days overdue
1234 € 250 14

If you have any query preventing settlement of the account, please do not hesitate to contact us.
If payment of the above has been made within the last few days, please ignore this reminder and accept our apologies.
We thank you for your business and would appreciate a quick response.

Kind Regards
Engeland VOF

Jan Nota
Afdeling Debiteuren


Vrij vertaald:

Graag vragen wij uw aandacht voor de onderstaande achterstallige rekening. De overeengekomen betalingstermijn is reeds verstreken en wij wachten nog op betaling.

Factuurnummer Factuurdatum Openstaand bedrag Overschrijding betalingstermijn
1234 € 250 14 dagen

Indien u vragen heeft, neemt u dan alstublieft contact met ons op.
Indien u de factuur in de afgelopen dagen reeds heeft betaald dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.
Wij danken u voor de samenwerking en zouden een spoedige reactie zeer op prijs stellen.

Met vriendelijke groet,