Menu

Engelse afkortingen

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z


A  

A/P - Accounts Payable - crediteur
AA - Author's Alterations - verandering in bijvoorbeeld tekst of lay-out nadat deze al goedgekeurd was.
abbr - Abbreviation, Abbreviated - afkorting
abr - Abridged - ingekort
abt - About - aangaande, ongeveer, circa
acc - According - volgens
acct - Account - rekening, verslag
acq - Acquired, Acquisition - acquisitie
ACWP - Actual Cost of Work Performed - werkelijke kosten van de werkzaamheden
A.D. - Anno Domini / After Christ - na Christus
Afaik - As far as I know - zo ver ik weet
agg - Aggregated - geaggregeerde
AGM - Annual General Meeting - jaarlijkse algemene vergadering
AISI - As I See It - mijns inziens
AKA - Also Known As - ook bekend als
ANI - Automatic Number Identification - automatische nummer identificatie
anon. - anonymous - anoniem
ans - Answer - antwoord
A.M. - ante meridiem / morning - ochtend
apt - Apartment - appartement
ASAP - As Soon As Possible - zo snel mogelijk
ASL - Above Sea Level - boven zeeniveau
ASL - Age, sex, location - leeftijd, geslacht, woonplaats
ASP - Average Selling Price - gemiddelde verkoopprijs
ASR - Automatic Speech Recognition - automatische spraak herkenning
asst - Assistant - assistent
AST - Atlantic Standard Time - atlantische standaardtijd
Att - Attorney - advocaat
Attn - Attention - attentie
Av - Avenue, Avenida - straat
AWB - Air-Way Bill - luchtvrachtbrief die wordt gebruikt bij goederenvervoer door de lucht.
AY - Academic Year - schooljaar
AYOR - At Your Own Risk - op eigen risico
AYR - At Your Risk - op eigen risico


B Top

B4 - Before - voor, voordat
BBS - Bulletin Board Software / System - computer die extern bereikt kan worden via een modem
BC - Before Christ - voor christus
Bcc: - Blind Carbon Copy - ontvangers van de e-mail kunnen elkaars e-mailadres niet zien
BE - Bill of Exchange - wisselbrief
BKA - Better Known As - beter bekend als
BL - Bill of Lading - vrachtbrief
bldg - Building - gebouw
Bn - Billion - miljard
BP - Bill Payable - verschuldigde bedragen
BPO - Business Process Outsourcing - uitbesteden van een bedrijfsproces
BRB - Be Right Back - ben zo terug
BS - Bill of Sale - factuur
BSI - British Standards Institution - multinational die als belangrijkste doel heeft het produceren en beheren van standaarden en gerelateerde diensten.
bsmt - Basement - kelder
BTW - By The Way - trouwens
BW - Black and White - zwart-wit


C
Top

C&F - Cost And Freight - term binnen scheepvaart. Verkoper betaald vervoerkosten, maar het risico gaat van verkoper naar koper op het moment dat de goederen de scheepsreling passeren.
c/o - Care Of - geeft de verantwoordelijke aan voor de overdracht van de zending
c/w - Coming With - meekomen
CBD - Cash Befor Delivery - betalen voor levering
CBI - Confidential Business information - vertrouwelijke bedrijfsinformatie
CC - Carbon Copy, Customer Copy - een kopie van de e-mail wordt aan anderen verstuurd
CC - Chamber of Commerce - kamer van koophandel
CCC - Customer Care Center - helpdesk
CDT - Central Daylight Time - centrale tijdszone van Amerika
CEO - Chief Executive Officer - algemeen directeur
CET - Central European Time - Centraal Europese tijd
cf. - compare- vergelijk
CFO - Chief Financial Officer - financieel directeur
ch - Chapitre, Chapter - hoofdstuk
chmn - Chairman - voorzitter
CIO - Chief Information Officer - hoofddirecteur informatiseringsontwikkeling
cmte - Committee - commissie
co - Care Of - geeft de verantwoordelijke aan voor de overdracht van de zending
Co - County - land
COD - Cash on delivery - betaling onder rembours
Corp - Corporation - bedrijf
CPI - Consumer Price Index - consumentenprijsindex
CST - Central Standard Time - Centrale standaard tijdszone
CT - Central Time - centrale tijd
ctr - Center - centrum


D Top

DIY - Do It Yourself (market) - doe het zelf / zelfbediening
dna - Does Not Apply - niet van toepassing

DoB - Date Of Birth - geboortedatum


E Top

e.g. - Exempli Gratia - bijvoorbeeld
EDT - Eastern Daylight Time - central tijdszone van het Oosten
Elm - Electronic Mail for UNIX - e-mail voor de besturingssystemen van UNIX
Esq - Esquire - weledele
EST - Eastern Standard Time - Standaard tijdszone van het Oosten
ewt - ElseWhere Taken - elders genomen


F Top

F - Floor - verdieping
F2F - Face to Face - iemand in persoon spreken
FAO - For the Attention Off - ter attentie van
FAQ - Frequently asked questions - vaak gestelde vragen
Fcc: - File Carbon Copy - kopie van de e-mail wordt automatisch naar een andere ontvanger verzonden.
FCFS - First Come, First Served - wie het eerst komtwordt het eerst geholpen
ff - Following - volgende, navolgend
FMCG - Fast Moving Consumer Goods - courante goederen
FMV - Fair market value - marktwaarde
FOB - Free on Board - franco aan boord
FS - For Sale - te koop
FSS - Financial Services Sector - financiële dienstensector
FTC - Free Trade Committee - commissie voor consumentenbescherming
FTF - Face To Face - persoonlijk
FY - Fiscal Year - fiscal jaar, belasting jaar
FYI - For Your Information - ter info


G Top

GA - General Average - algemeen gemiddelde
GL - Ground Level - maaiveld
GMT - Greenwich Mean Time - gemiddelde Greenwichtijd
GUI - Graphical Users Interface - grafisch gebruikersinterface


H Top

H&S - Health And Safety - gezondheid en veiligheid
HAND - Have A Nice Day - fijne dag gewenst
HR - Human Resource - personele middelen, arbeidspotentieel
HTML - HyperText Markup Language - internettaal
HTTP - HyperText Transfer Protocol - internettaal


I Top

i.e. - Id Est - dat wil zeggen
i/c - In Charge - leiding geven, leidinggevende
ICT - Information & Communication Technology - informative en communicatie technologie
I.D. - identification - legitimatie
IIRC - If I Recall Correctly - als ik me correct herinner
Imho - In My Humble Opinion - naar mijn bescheiden mening
imo - In My Opinion - naar mijn mening, mijns inziens
IMPOV - In My Point Of View - naar mijn mening, mijns inziens
IOW - In Other Words - met andere woorden
IRC - Internet Relay Chat - live communicatie via internet
ISP - Internet Service Provider - internet service provider
ITT - Invitation To Tender - aanbesteding


J Top

JFI - Just For Information - alleen te info
JIT - Just In Time - precies/net op tijd


K Top

KISS - Keep It Short and Simple - houd het kort en simpel


L Top

L/C - Letter of Credit - kredietbrief
LL - Lines - lijnenplan, strafregels


M Top

M/F - Male or Female - man of vrouw
MD - Managing Director - directeur
MDA - Mail Delivery Agent - software die ervoor zorgt dat e-mail verspreidt wordt onder de ontvangers
mfg - Manufacturing - fabricage
misc - Miscellaneous - diverse statistieken
MoM - Minutes Of Meeting - notulen van de vergadering
MP - Member of Parliament - kamerlid
mph - Miles Per Hour - kilometer per uur
MSGS - Messages - berichten


N Top

n/a - Not Applicable - niet van toepassing
NB - Nota bene - nota bene
NDA - Non-Disclosure Agreement - vertrouwelijke overeenkomst
NLT - No Later Than - niet later dan, voor
NOTA - None Of The Above - geen van bovenstaande
NP - No Problem - geen probleem
NQA - No Questions Asked - er worden geen vragen gesteld
NWOT - New without tags - nieuw zonder labels
NWT - New with tags - nieuw met labels


O Top

o/a - On Account - op rekening
OOAK - One of a kind - enig in zijn soort
OTOH - On The Other Hand - aan de andere kant


P Top

P.S. - Post Script - post scriptum
PA - Personal Assistant - persoonlijk assistent
pct - Percent - procent
pkwy - Parkway - hoofdverkeersader
PLS - Please - alstublieft
PM - Post Meridiem, Past Mid-day - 's middags
PM - Prime Minister - minister president
PovRay - Persistence of Vision Ray Tracer - grafisch programma voor het maken van 3D animaties
pp - Pages - pagina's
PPI - Producers Price Index - producentenprijsindex
PPL - People - mensen
PS - Pound Sterling- pond Sterling
PT - Part-Time - parttime
PTO - Patent and Trademark Office - instelling voor bescherming van patent en handelsmerk
p.t.o. - please turn over- zie ommezijde
Pty - Property, Proprietary - eigendom


Q Top

qv - quod vide / see also - zie ook


R Top

Re: - Regarding - ten opzichte van
REC.D - Received - ontvangen
Req: - Request - aanvraag, verzoek
RFC - Request For Comments
RGDS - Regards - betreffende, groeten
RoI - Return On Investment - rendement op investering


S Top

SMB - Small or Medium Business - midden- en kleinbedrijf
SME - Small and Medium-sized Enterprices - midden- en kleinbedrijf
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - internet standaard voor e-mail
SOHO - Small Office, Home Office - bedrijf met 10 of minder werknemers
.(sp?) - spelling? - 'spelling?', wanneer dit achter een woord staat is de auteur niet zeker of hij het correct heeft geschreven.
Spec - Specification - specificatie
SSN - Social Security Number - sofinummer, burgerservicenummer


T Top

T/B - Top and Bottom - boven- en onderkant
TBA - To Be Announced - wordt nog aangekondigd
TBC - To Be Considered - ter overweging
THX - Thanks - bedankt
TIA - Thanks In Advance - bij voorbaat dank
TS/SI - Top Secret/Sensitive - vertrouwelijk
TWIC - To Whom It Concerns - aan wie dit aangaat
TX - Thanks - bedankt
TY - Thank you - bedankt


U Top

URL - Uniform Resource Locator - label dat verwijst naar een informatiebron
USASI - USA Standards Institute - multinational die als belangrijkste doel heeft het produceren en beheren van standaarden en gerelateerde diensten.
USPTO - United States Patent and Trademark Office - instelling voor bescherming van patent en handelsmerk.


V Top

VAT - Value Added Tax - btw
viz - videlicet / namely- namelijk
VSB - Very Small Business - klein bedrijf


W Top

w/ - With - met
w/o - Without - zonder
WRT - With Regards To - met betrekking tot
WWW or 3W- World Wide Web - wereldwijd web
WYSIWYG - What You See Is What You Get - wat je ziet is wat je krijgt


X Top

 


Y Top

YWIA - You're welcome in advance - graag gedaan op voorhand


Z Top