Menu

Engelse telefoonzinnen

 
Informatie vragen / geven  
U spreekt met … Hello, this is …
Met wie spreek ik? Who’s speaking?
Wie heb ik aan de lijn? And who is this speaking …?
Wie zou ik hiervoor moeten hebben? Who should I speak to?
Is de heer X op dit nummer te bereiken? Can Mr X be reached on this number?
Kan ik spreken met de heer X? Can I speak to Mr X?
Ik wil graag de heer X spreken? I’d like to speak to Mr X please?
Kan ik alstublieft spreken met de heer X? May I speak to Mr X please?
Kan ik alstublieft spreken met de heer X? Could I speak to Mr X please?
Verwacht u mevrouw Z vandaag nog terug? Is Mrs Z expected back later (today)?
Mag ik uw naam vragen? May I ask who’s calling?
Kan ik doorgeven wie ik aan de lijn heb? Who shall I say is calling?
Kan iemand anders mij misschien van dienst zijn? Is there someone else there who could help me, perhaps?
Wat is precies uw postadres? Could you give me your full address?
Wat is uw faxnummer? And your fax number is …?
Hebt u e-mail? Do you have e-mail?
Wat is uw e-mailadres? What's your e-mail address?
Goedemorgen, bedrijf x, afdeling marketing, u spreekt met … Good morning, Company X, marketing department, this is …
Daar spreekt u mee.  This is she / he.
Wanneer is hij bereikbaar? When will he be available?
Op dit moment zit hij in vergadering. I’m afraid he’s in a meeting at the moment.
Sorry, ze is op dit moment niet op kantoor. I’m sorry, she is out of the office.
Hij is niet bereikbaar op dit moment. He is not available at the moment.
Misschien kan ik u helpen? Maybe I can help?
 Doorverbinden
Een moment alstublieft, ik verbind u door. Hold on please, I will put you through.
Kunt u mij doorverbinden met mevrouw  X / met toestel Y? Can you put me through to Mrs X / extension Y?
Kunt u mij doorverbinden met mevrouw Z? Can you put me through to Mrs Z?

 

Terugbellen / boodschap aannemen
Kunt u vragen of de heer X mij terugbelt? Please could you ask Mr X to call me back?
Wilt u een boodschap aannemen? Can I leave a message?
Ik probeer het vanmiddag nog eens. I’ll try again this afternoon.
Wilt u hem vragen om mij terug te bellen? Could you ask him to call me back?
Kan ik een bericht achterlaten? Can I leave a message?
Op welk tijdstip kan ik haar het beste bellen? Do you know what would be a good time for me to call her?
Wilt u aan hem doorgeven dat…? Could you tell him that …
Kan ik een bericht aannemen? Can I take a message?
Komt het morgen uit? Would tomorrow be convenient?
Zal ik hem vragen om u terug te bellen? Can I ask him to call you back?

 

Verduidelijking
Ik versta u heel slecht / de verbinding is erg slecht. I’m afraid I can’t hear you very well / it’s a bad line.
Mag ik vragen waar het over gaat? May I ask what’s it in connection with?
Wilt u wat langzamer spreken? Could you speak a little more slowly, please?
Kunt u dat herhalen? Could you repeat that for me please?
Kunt u dat spellen? Could you spell that, please?
Kunt u dat voor mij spellen? May I ask you spell that for me?
Het spijt me, ik heb u niet verstaan. I’m sorry I didn’t quite catch that.

 

Afsluiting
Ik zal deze afspraak nog even schriftelijk bevestigen. I’ll confirm the appointment in writing / by fax.