Menu

Aanmaning

Voorbeeld 1

Geachte heer Konings,

Wij attenderen u erop dat de betalingstermijn van onze factuur met factuurnummer 3214 verstreken is. Helaas hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt.

Wij willen u verzoeken het openstaande bedrag van € 49,95 binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief aan ons over te maken op rekening NL44 RABO 0123 4567 89. Wij hebben een kopie van de betreffende factuur meegestuurd.

Indien dit schrijven uw betaling heeft gekruist kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Double X BV

Michael Pouwels
Directeur

Bijlage: Factuur

Voorbeeld 2: laatste aanmaning

Geachte mevrouw Hooghout,

Volgens onze administratie hebben wij het onderstaande bedrag nog niet ontvangen. Wij hebben u reeds een herinnering gestuurd.
Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag van € 228,75 alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen, over te maken op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.

Indien wij het vervallen bedrag niet binnen 7 dagen ontvangen hebben dan zal deze vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen.

Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Met de meeste hoogachting,
Debiteur en co

MJP. Diever
Directie
Voorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Uit onze administratie blijkt dat onze factuur met factuurnummer [nummer] ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is.
 • Volgens onze administratie hebben wij het onderstaande bedrag nog niet ontvangen.
 • Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde factuur nog niet door u is voldaan.
 • Wij attenderen u erop dat de betalingstermijn van onze factuur met factuurnummer [nummer] verstreken is.
 • Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde factuur na onze eerste herinnering nog steeds niet door u is voldaan. De betalingstermijn is hiermee onaanvaardbaar overschreden.
 • Ondanks eerdere herinneringen hebben wij uw betaling van bovenvermelde factuur nog niet mogen ontvangen.

Verklarende alinea
 • De betalingstermijn van onze facturen is [x aantal] dagen, deze termijn is reeds verstreken.
 • Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen [x aantal] dagen, over te maken op onze rekening [rekeningnummer] onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.
 • Helaas hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen.
 • Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt.
 • Wij verzoeken u om uiterlijk binnen [x aantal] dagen na dagtekening van deze aanmaning het openstaande factuurbedrag op onze rekening [rekeningnummer] te voldoen.
 • We vragen u vriendelijk doch dringend het eindbedrag van genoemde factuur binnen [x aantal] dagen op onze rekening [rekeningnummer] over te maken.
 • Wij hebben u hierover reeds een herinnering gestuurd.
Slotalinea
 • Wij hebben een kopie van de betreffende factuur meegestuurd.
 • Indien wij de vervallen bedragen niet binnen [x aantal] dagen ontvangen hebben dan zal deze vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen.
 • Als uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven.
 • U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten. Maar wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver zal laten komen.
 • Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.
 • Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden beschouwen.
Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte mevrouw van Driel,

Volgens onze administratie hebben wij nog geen betaling van factuurnummer 1234 mogen ontvangen. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, over te maken op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 onder vermelding van uw klantnummer en het factuurnummer.

Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,
Betaling BV

C.V. Baan
Directie

Voorbeeld 4

Betreft: Factuur nr. 32145

Geachte heer Janssen,

Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde factuur nog niet door u is voldaan. De betalingstermijn van onze facturen is 14 dagen, deze termijn is reeds verstreken.

Wij verzoeken u derhalve om uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening van deze aanmaning het openstaande factuurbedrag op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 te voldoen.

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Herinnering VOF

Maud de Vries
Debiteurenbeheer

Voorbeeld 5

Betreft: factuur nummer 3567

Geachte mevrouw De Hoog,

Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde factuur na onze eerste herinnering nog steeds niet door u is voldaan. De betalingstermijn is hiermee onaanvaardbaar overschreden.

Wij verzoeken u met klem om uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van deze aanmaning het openstaande factuurbedrag op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 te voldoen.

Als uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven.
U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende renten en incassokosten. Maar wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver zal laten komen.

Met vriendelijke groet,
Brief BV

Yasmine Youssef
Administratief medewerkster

Voorbeeld 6

Geachte heer Klaassen,

Uit onze administratie blijkt dat onze factuur met factuurnummer 3215 ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is.

We vragen u vriendelijk doch dringend het eindbedrag van genoemde factuur binnen 8 dagen op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89 over te maken.

Indien deze brief uw betaling gekruist heeft, dan kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,
Nota BV

M. Opstellen
Financiële administratie